Logo Storekeeper
 

Vi er et konsulentselskap som tilbyr rådgivningstjenester innen miljø og samfunnsansvar, spesielt rettet mot varehandelen. Våre kunder er å finne blant Norges aller største varehandelsbedrifter. Flere av disse har som målsetning å være ledende på samfunnsansvar i sine bransjer.

Kontaktpersoner:

Petter Arnestad
M: +47 901 40 592
E: pa@storekeeper.no

Alexander Severinsen
M: +47 993 77 455
E: as@storekeeper.no

Einar-Johan Hansen
M: +47 950 07 075
E: eh@storekeeper.no

Besøksadresse:
Kjørboveien 20
1337 SANDVIKA

Postadresse:
Postboks 24
1300 SANDVIKA

Org.nr.: 912 646 750